ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ

           เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวจิราวัลย์  คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้
กับนางสาวมิรันตี ศรีพรหม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องพักผู้พิพากษา
ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ