ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

                 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๔ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ยงคง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการระลึกถึงในวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงกระทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะในการกอบกู้เอกราชและรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้  ณ สโมสรนายทหารค่ายวีรวัฒน์โยธิน
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ