ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ยงคง และนางสาวสะรินทร เมืองสุข เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ (บ้านละเอาะ) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ