ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแสดงธรรมเทศนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

      เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๖.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแสดงธรรมเทศนา ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้รับ
ความเมตตาจากพระครูปลัดวรเมศร์ สติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดป่าบวรสังฆาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ แสดงธรรมเทศนา ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล
       ในการนี้ นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
       ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ถาวรสุจริตกุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
นางภาวิดา ซุยวัฒนา ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นายพันธุ์เทพ บริบาล ผู้อำนวยการ
สำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี การทำงานเป็นทีมระหว่าง
หน่วยงานของศาลในจังหวัดสุรินทร์ ตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อ ๑. “รักศาล” ณ ห้องประชุมศรีกุญชร อาคารศาล
จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ