ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์มอบรางวัลเพื่อตอบแทนให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาด

    วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔ นาฬิกา ศาลจังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาวจิราวัลย์  คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลจังหวัดสุรินทร์ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงาน
รักษาความสะอาด จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล
ที่เกิดเจ็บท้องกะทันหัน พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการคลอดบุตร บริเวณลานจอดรถผู้มาติดต่อ
ราชการศาลจังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ