ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล