ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ศาลจังหวัดสุรินทร์