ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองกำลังสุรนารี ครบรอบปีที่ ๔๔

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.19 นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์  คชฤทธิ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองกำลังสุรนารี ครบรอบปีที่ ๔๔
เพื่อรำลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ