ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court
ศาลจังหวัดสุรินทร์ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กับจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เลื่อนการพิจารณาคดี ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2565

  

ข่าวประกวดราคา
ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน
ศาลจังหวัดสุรินทร์ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กับจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เลื่อนการพิจารณาคดี ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2565

       

    

+

+