ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court
ศาลจังหวัดสุรินทร์ต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดลำดับเป็นศาลที่มีการยื่นฟ้องคดีระบบ e-Filing มากกว่าการยื่นฟ้องเป็นกระดาษ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างร้อยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลจังหวัดสุรินทร์ จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการตุลาการเนื่องในโอกาสโยกย้าย ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓

  

ข่าวประกวดราคา
ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน
ศาลจังหวัดสุรินทร์ต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดลำดับเป็นศาลที่มีการยื่นฟ้องคดีระบบ e-Filing มากกว่าการยื่นฟ้องเป็นกระดาษ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างร้อยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลจังหวัดสุรินทร์ จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการตุลาการเนื่องในโอกาสโยกย้าย ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓

+

+