ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court
ศาลจังหวัดสุรินทร์มอบซองสวัสดิการให้กับบุคลากรศาล ศาลจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้า แด่นางศิริ์กาญจน์ เที่ยงธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อประสานงานในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการประสานความร่วมมือในโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

  

ข่าวประกวดราคา
ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน
ศาลจังหวัดสุรินทร์มอบซองสวัสดิการให้กับบุคลากรศาล ศาลจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้า แด่นางศิริ์กาญจน์ เที่ยงธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อประสานงานในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการประสานความร่วมมือในโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

+

+