Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ติดต่อเราimage


ที่ตั้ง  เลขที่ 809 หมู่ที่ 20  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 32000

 

 โทรศัพท์
โทรศัพท์ 0 4451 1654  - 55  คลิก 

โทรสาร Fax 0 4451 1725  คลิก 

 

โทรศัพท์ส่วนบริการประชาชนฯ
0 4451 1715  (มี Fax)  คลิก 

 

โทรศัพท์ส่วนช่วยอำนวยการ 
0 4451 1725  (มี Fax) คลิก    

 

ส่วนคลัง

0 4451 1725  (มี Fax)  คลิก 

 

โทรศัพท์ส่วนช่วยพิจารณาคดี
0 4451 1729   (มี Fax)   คลิก 

 

โทรศัพท์ส่วนบริหารจัดการคดี

0 4451 1725 (มี Fax) คลิก 

 

โทรศัพท์ห้องสำนวน

0 4451 1713  คลิก 

 

โทรศัพท์ส่วนไกล่เกลี่ยฯ

0 4451 1708  คลิก 

 

 

อีเมล์
srnc@coj.go.th

อีเมล์ส่วนบริหารจัดการคดี 
srnc_cas@coj.go.th

 

 


Social