ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

       วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ