ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้า แด่นางศิริ์กาญจน์ เที่ยงธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

               เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
พร้อมด้วยนางสาวิตรี ทองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าเยี่ยมและมอบ
กระเช้าแด่นางศิริ์กาญจน์ เที่ยงธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพักรักษาตัว
ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ