ศาลจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

        เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙ นาฬิกา นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์
มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ยงคง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ